Một vài hình ảnh về cơ sở vật chất của trường Mầm non xuân giang hiện nay

 

 cong phu

san bong mi ni

vuon rau cua be

mo hinh nga tu duong pho