Trong những ngày hôm nay, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, nơi mẹ thiên nhiên đã nổi giận trút lên vai những người dân vô tội, những người chiến sỹ đã ngã xuống trên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng mà tổ quốc giao phó. Thật đau lòng khi ...