Trong tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid, đồng bào miền nam nói chung, người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong điều kiện thực hiện dãn cách toàn thành phố.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân, liên đoàn lao động huyện, Phòng Giaó Dục- Đào Tạo Nghi Xuân cùng hướng về miền nam thân yêu trong phòng chống dịch Covid- 19. Qua một ngày phát động, hôm nay ngày 18/07/2021 trường Mầm Non Xuân Giang đã quyên góp nhu yếu phẩm và tiền mặt từ các đoàn viên trong nhà trường với: 40kg Lạc, 12kg cá khô, 10kg tép khô, 25kg bí đỏ, 10kg bí xanh. Tổng nhu yếu phẩm và tiền là: 5.500.000 đồng. Mong đồng bào miền nam và người dân TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của tập thể nhà trường hướng về miền nam thân yêu:

Hinh ảnh: Những tấm lòng của Tập thể CBGV mầm non Xuân Giang hướng về Miền Nam thân yêu

 

Hình ảnh: CBGV đang khẩn trương sơ chế lạc

 

 

Hình ảnh: CBGV cùng nhau đóng gói nhu yếu phẩm

Hình ảnh: CBGV cùng nhau đóng gói nhu yếu phẩm

 

 

Hình ảnh: Những phần quà đã được đóng gói cẩn thận để gửi vào Miền Nam ruột thịt

                                                Người viết: Đặng Thị Hậu